Θεσσαλονίκη

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ωρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
10:30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
13:30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
16.00 X X X X X X X
20:00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

Ωρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
12:00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15:00 X X X X X X X
17:00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
20:30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ