Δελφοί

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΛΑΜΙΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ-ΔΕΛΦΟΙ

ημέρα

Αναχώρηση από ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

άφιξη ΤΡΙΚΑΛΑ

αναχώρηση από ΤΡΙΚΑΛΑ

άφιξη ΛΑΜΙΑ

Αναχώρηση από ΛΑΜΙΑ

Άφιξη ΔΕΛΦΟΥΣ

Καθημερινά εκτός Κυριακής
9.00
9.50
10.00
11.45
12.30
14.30
Κυριακή
από 31/03
16.00
16.45
17.00
18.45
19.00
21.00

ΔΕΛΦΟΙ-ΑΜΦΙΣΣΑ-ΛΑΜΙΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ημέρα

Αναχώρηση από ΔΕΛΦΟΥΣ

άφιξη ΛΑΜΙΑ

Αναχώρηση από ΛΑΜΙΑ

άφιξη ΤΡΙΚΑΛΑ

Αναχώρηση από ΤΡΙΚΑΛΑ

άφιξη ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Δευτέρα,Τρίτη,Τετάρτη, Πέμπτη,  Σάββατο
10.15
12.15
13.00
14.45
15.00
15.45
Παρασκευή, Κυριακή
15.15
17.25
18.00
19.45
20.15
21.00