ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  -  ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ....

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ

(ταυτότητα αναπήρου θεωρημένη & αστυνομική ταυτότητα)

50 %

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Ισχύει:  έως το 23ο έτος της ηλικίας τους και ως το 25ο έτος της ηλικίας τους εφ’ όσον είναι φοιτητές εσωτερικού ή στρατιώτες.

(ταυτότητα με θεώρηση από σύλλογο πολυτέκνων & αστυνομική ταυτότητα )

50 %

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Ισχύει:   εώς το 23ο έτος της ηλικίας τους και ως το 25ο έτος της ηλικίας τους εφ’ όσον είναι φοιτητές εσωτερικού ή στρατιώτες.

(ταυτότητα με θεώρηση από σύλλογο τριτέκνων & αστυνομική ταυτότητα)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣ/ΚΗ, ΠΑΤΡA

50 %

( τρίτεκνοι Τρικάλων & Καρδίτσας )

ΒΟΛΟ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΑΡΤΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ

25 %

( τρίτεκνοι Τρικάλων & αντίστοιχων νομών )

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ – ΣΥΝΟΡ. ΦΥΛΑΚΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΦΥΛΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ

(με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας)

50 %

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Σ.Μ.Υ. & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

 (με επίδειξη στρατιωτικής ή υπηρεσιακής ταυτότητας)

25 %

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ  ( μόνο έφεδροι )

(με επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας)

25 %

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 15 %

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ( ΜΟΝΙΜΟΙ )

(με επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας)

15 %

ΣΜΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (στρατιωτικό, πολιτικό, διδακτικό)

Ισχύει και για τα μέλη της οικογένειας των στελεχών της σχολής.
(για την έκπτωση δίδεται ταυτότητα από το ΚΤΕΛ η οποία επιδεικνύεται μαζί με βεβαίωση εργασίας της ΣΜΥ)

25 %

πλην γραμμής Ιωαννίνων

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (ΑΕΙ – ΤΕΙ της Ελλάδος)

( με επίδειξη ‘πάσου’ και αστυνομικής ταυτότητας ) 

50 %

ισχύει σε όλες τις γραμμές

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (φοιτητές)

( με επίδειξη ‘πάσου’ και αστυνομικής ταυτότητας - η κατοικία αναγράφεται στο 'πάσο')

Ισχύει στις Διανομαρχιακές γραμμές για τους κατοίκους Τρικάλων

50 %

ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ  ( ΙΕΚ, Ιδιωτικές & Δημόσιες σχολές, φροντιστήρια κ.λ.π.)

 Ισχύει :  Έκπτωση από τον τόπο κατοικίας στην έδρα της σχολής
(με επίδειξη ταυτότητας με θεώρηση από σχολή & ΚΤΕΛ )

Η έκπτωση αναγράφεται από το ΚΤΕΛ

ΠΑΙΔΙΑ έως 6 ετών       (δίδεται θέση κανονικά)

ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΙΔΙΑ 6 - 12 ετών       (δίδεται θέση κανονικά)

50%

πλην γραμμής Βόλου

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του και να επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο την εκπτωτική του κάρτα – πάσο .