ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. «Η ΣΠΑΘΗΡΑ» ( ΣΥΝ. ΠΕ. )  με έδρα τα Τρίκαλα (Α.Φ.Μ : 997828244) που εκπροσωπείται νόμιμα, διακηρύττει ότι προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας πετρελαίου κίνησης ....

κάντε κλικ εδώ για ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf