Τοπικά

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

5:05 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 5:45 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 6:45 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

7:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 8:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

8:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 9:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

10:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Δευ) - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 11:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

11:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 12:30 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

12:30 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 14:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

14:10 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 15:15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ 

15:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 16:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

16:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 17:15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

17:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 18:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

18:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 19:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

20:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 21:15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ 

21:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 22:15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

22:45 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 23:15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ)

5:05 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 5:45 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Σάβ)

8:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  - 9:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

11:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 12:15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

13:30 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 14:30 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

15:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 16:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

16:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 17:15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

18:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 19:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

20:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ - 21:15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

22:45 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 23:15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΥΛΗ - ΜΟΥΖΑΚΙ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

6:30 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΓΟΜΦΟΙ - ΜΟΥΖΑΚΙ - ΠΥΛΗ - 7:30 ΠΥΛΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

8:10 ΠΥΛΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

11:20 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΥΛΗ - 12:00 ΠΥΛΗ - ΜΟΥΖΑΚΙ - ΓΟΜΦΟΙ  - ΤΡΙΚΑΛΑ

14:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΥΛΗ - 14:40 ΠΥΛΗ - ΜΟΥΖΑΚΙ - ΓΟΜΦΟΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ

16:30 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΥΛΗ - 17:00 ΠΥΛΗ - ΜΟΥΖΑΚΙ - ΓΟΜΦΟΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ

21:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΓΟΜΦΟΙ - 21:45 ΜΟΥΖΑΚΙ - 22:00 ΠΥΛΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΧΩΡΙΑ ΚΟΖΙΑΚΑ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

6:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ - ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ - ΠΡΟΔΡΟΜΟ - ΓΕΝΕΣΙ - ΠΡΙΝΟΣ - ΕΞΑΛΟΦΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ

11:30 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ - ΕΞΑΛΟΦΟ - ΠΡΙΝΟΣ - ΓΕΝΕΣΙ - ΠΡΟΔΡΟΜΟ - ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Δευτέρα)

14:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΡΙΝΟΣ - ΓΕΝΕΣΙ - ΠΡΟΔΡΟΜΟ - ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ - ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ - ΕΞΑΛΟΦΟ -     ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΠΕΤΡΩΤΟ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

6:50 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΡΗΝΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΠΕΤΡΩΤΟ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ

11:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΝΟΜΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟ - ΠΕΤΡΩΤΟ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΡΗΝΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Δευτέρα)

14:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟ - ΠΕΤΡΩΤΟ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΡΗΝΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ

16:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΝΟΜΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΠΕΤΡΩΤΟ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ

21:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΝΟΜΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ - ΠΕΤΡΩΤΟ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΝΟΜΗ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

6:50 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΣΕΡΒΩΤΑ - ΝΟΜΗ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ

8:30 από ΝΟΜΗ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ

11:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΝΟΜΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟ - ΠΕΤΡΩΤΟ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΡΗΝΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΤ.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Δευ)

11:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΝΟΜΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Τρί-Τετ-Πέμ-Παρ)

14:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΝΟΜΗ - ΣΕΡΒΩΤΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

16:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΝΟΜΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΠΕΤΡΩΤΟ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ

21:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΝΟΜΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ - ΠΕΤΡΩΤΟ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΡΙΖΩΜΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

6:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΡΙΖΩΜΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Δευ)

6:50 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΡΙΖΩΜΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή)

11:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΡΙΖΩΜΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Δευτέρα)

13:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΡΙΖΩΜΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΡΙΖΩΜΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Δευ)

13:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΡΙΖΩΜΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Τρί - Τετ - Πέμ - Παρ)

17:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΡΙΖΩΜΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

20:10 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΡΙΖΩΜΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΟΠΡΑΣΟ - ΑΓΡΙΕΛΙΑ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

6:15 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΟΠΡΑΣΟ - ΑΓΡΙΕΛΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Δευ)

13:30 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΟΠΡΑΣΟ - ΑΓΡΙΕΛΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ (Δευ)