Δελφοί

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΑΜΙΑ - ΑΜΦΙΣΣΑ - ΔΕΛΦΟΙ

Σταθμός Λεωφορείων Καλαμπάκας [Κ. Οικονόμου & Αβέρωφ]
Σταθμός Λεωφορείων Τρικάλων [Περιφ. Οδός Καρδίτσης – Λαρίσης (Ριζαριό)]

ημέρα

Αναχώρηση από ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

αναχώρηση από ΤΡΙΚΑΛΑ

άφιξη ΛΑΜΙΑ

αναχώρηση από ΛΑΜΙΑ

Άφιξη στην ΑΜΦΙΣΣΑ

Άφιξη ΔΕΛΦΟΥΣ

Καθημερινές

08:45

10:00

11:45

12:30

13:45

14:15

ΔΕΛΦΟΙ - ΑΜΦΙΣΣΑ - ΛΑΜΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Σταθμός Λεωφορείων Δελφών [Απόλλωνος 8]
Σταθμός Λεωφορείων Άμφισσας [Κ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου]

ημέρα

Αναχώρηση από ΔΕΛΦΟΥΣ

Αναχώρηση από ΑΜΦΙΣΣΑ
άφιξη  ΛΑΜΙΑ
Αναχώρηση από ΛΑΜΙΑ
άφιξη ΤΡΙΚΑΛΑ
Αναχώρηση από ΤΡΙΚΑΛΑ
άφιξη ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Καθημερινές

06:30

07:15

08:30

09:10

10:55

11:05

12:00