Καλαμπάκα - Μετέωρα

Καλαμπάκα - Μετέωρα

Αναχώρηση από Τρίκαλα

Αναχώρηση από Καλαμπάκα

Αναχώρηση από Μετέωρα

ΔΕΥ

ΤΡΙ

ΤΕΤ

ΠΕΜ

ΠΑΡ

ΣΑΒ

ΚΥΡ

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

9:00


10:00

10:00

10:00

10:00

10:00


10:45

11:25

11:15

11:15

11:15

11:15

11:15

11:15

11:15

12:00

13:20

12:30

12:30

12:30

12:30

12:30

13:45

13:45

14:45

16:00