δρομολόγια

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  [από 02/02/21]

Δείτε τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Τρικάλων επιλέγοντας από το παραπάνω μενού

( ενημερώνονται σε κάθε αλλαγή ή προσθήκη )

ή

κατεβάστε τα και τυπώστε τα .....

Τα δρομολόγια μπορεί να μεταβάλλονται. Επιβεβαιώστε πριν ταξιδέψετε.