Εκπτώσεις Εισιτηρίων σε Φοιτητές Α.Ε.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Ζ1/127000/2021 (Β'4715/12-10-2021) καθορίζονται τα εξής :

Στους φοιτητές των Α.Ε.Ι., με την επίδειξη του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται έκπτωση

  • 50% από την έδρα του τμήματος που φοιτά προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας & αντίστροφα
  • 25% στις υπόλοιπες διαδρομές

Στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., με την επίδειξη του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται έκπτωση

  • 50% από την έδρα του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας του