Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ

Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη  μέσα σε κλίμα συναίνεσης μεταξύ των μετόχων της εταιρείας οι οποίοι προσήλθαν και εξέλεξαν τα μέλη της  διοίκησης για τα επόμενα τέσσερα έτη.       

Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος εκλέχτηκε ο κ. Τζατζάκης Βασίλειος, αντιπρόεδρος ο κ. Ρομπιές Ευάγγελος, μέλη του Δ.Σ. εκλέχτηκαν οι κ.κ. Ρομπιές Αθανάσιος, Κανταρτζής Νικόλαος και Τσιακοβής Βασίλειος.

Εκλέχθηκαν επίσης ο κ. Στάμος Δημήτριος ως αναπληρωματικός αντιπρόεδρος και ο κ. Στάμος Γεώργιος ως αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. .