ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΕΛ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΕΛ

Μετά το θέμα που δημιουργήθηκε σχετικά με την δυνατότητα ή μη εκτέλεσης ημερήσιων μαθητικών εκδρομών από λεωφορεία των ΚΤΕΛ εκδόθηκε στις 09/08/2016 η υπ’ αριθμόν Γ.456/50925/3413/16 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αποσαφηνίζει πλήρως το δικαίωμα των ΚΤΕΛ να διενεργούν ημερήσιες μαθητικές εκδρομές (χωρίς διανυκτέρευση) με τα ενταγμένα σε αυτά λεωφορεία τους  (πράσινα λεωφορεία).

δείτε εδώ το έγγραφο του Υπουργείου...